Mežmalu kauss

3. biļetens

 

Organizatori

Orientēšanās klubs ”Mežmalas”

Latvijas orientēšanās federācija

Galvenais tiesnesis:

Gints Jubelis +37129470770, jubelisgints@gmail.com

 

Distances: Alvis Reinsons

Karte: Pēteris Blumbergs

Rezultāti: Normunds Bērziņš

Distanču dienests: Guy Sabo Bar, Andris Jubelis

Starta galvenie tiesneši: Raivis Reinsons, Klāvs Stiprais

Reģistratūra: Elīna Jubele, Elīna Svilpe

Komentēšana: Kalvis Kaļva

Sacensību inspektors: Jānis Gaidelis

 

 

Sacensību centrs

Teirumnieku purvs, Rēzeknes novads, Gaigalavas pagasts

Programma

11. oktobris, 2020. gads, saīsinātā garā distance

 

12:00 Starts

15:00 Apbalvošana

 

Auto novietošana uz ceļa, 100-600m no sacensību centrs

Attālums no sacensību centra līdz startam 1km

 

Apvidus

Apvidus daļēji iekļaujās lieguma “Lubāna mitrājs” regulējamā režīma, dabas lieguma un dabas parka funkcionālajā zonā. Lubānas mitrājs ir lielākais iekšzemes mitrājs Latvijas teritorijā. Kompleksā pārstāvēti izcili Latvijā un Eiropas savienībā īpaši aizsargājami biotopi kā arī bagāta un daudzveidīga augu un dzīvnieku valsts. Jaukta tipa mežs, pārsvarā laba un vidēja skrienamība. Atsevišķās vietās skrienamība ir apgrūtināta, vietām atsevišķi krituši koki. Purvi un purviņi ar dažādu skrienamības pakāpi, pārsvarā sausi. Maksimālā augstuma starpība apvidū 8m.

Sacensību grupas

 Grupas: M,W 8*, 10*, 12, 14, 16, 18, 20, 21E, 21A, 21B**, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, OPEN1, OPEN2

* Marķētā distance - marķējums iezīmēts kartē ar sarkanu līniju, dabā apzīmēts ar plastikāta lentu Kontrolpunkti atrodas uz marķējuma.
** MW21B – tehniski vienkārša distance.

 

Mērogs: 1:7 500 MW 8*, 10*, 12, 60, 65, 70, 75, 80
Mērogs: 1:10 000 MW 14, 16, 18, 20, 21E, 21A, 21B, 35, 40, 45, 50, 55
Augstumlīknes ik pa 2.5 m

 

Distanču parametri

 

Grupa Garums KP Grupa Garums KP
M8* 2,0 7 W8* 2,0 7
M10* 2,0 7 W10* 2,0 7
M12 2,8 9 W12 2,1 7
M14 5,0 14 W14 4,6 12
M16 7,2 17 W16 5,0 14
M18 8,8 20 W18 6,2 15
M20 8,8 20 W20 6,2 15
M21E 12,4 26 W21E 9,0 18
M21A 10,5 21 W21A 7,2 17
M21B 4,6 12 W21B 3,3 11
M35 9,0 18 W35 7,2 17
M40 9,0 18 W40 6,2 15
M45 7,2 17 W45 5,0 14
M50 7,2 17 W50 4,6 12
M55 6,2 15 W55 4,6 12
M60 5,0 14 W60 3,5 12
M65 5,0 14 W65 3,5 12
M70 3,5 12 W70 2,8 9
M75 3,5 12 W75 2,8 9
M80 2,8 9 W80 2,1 7
OPEN-1 2,8 9      
OPEN-2 4,6 12      

 

Elektroniskās atzīmēšanās sistēma

 

Sportident kontakta/bezkontakta atzīmēšanās sistēmas visās grupās. Dalībnieks var izvēlēties atzīmēšanās tipu. SIAC čipu būs iespējams izīrēt pie sacensību organizatoriem – īre 1.50 EUR/dienā. Dalībniekiem, kas nav norādijuši personīgās SI kartes numuru, tiks piešķirts SIAC īres karte. SI kartes kartes nozaudēšanās gadījumā dalībniekam jāatmaksā tā pilna vērtība organizatoriem (65 EUR).

Dalības maksa

 

Līdz 28.09.2020

29.09.2020 –05.10.2020

MW21E

12 EUR

15 EUR

MW21A-55

10 EUR

12 EUR

MW16-20, MW60-80

8 EUR

10 EUR

MW12-14

6 EUR

8 EUR

MW8-10

4 EUR

6 EUR

OPEN1 OPEN2

10 EUR

12 EUR

 

Maksājumus par dalības maksām veikt uz Orientēšanāš kluba Mežmalas bankas kontu.

Rekvizīti:

Nosaukums: Orientēšanās klubs Mežmalas

Reģistrācijas nr.: 40008235799

Konta nr.: LV05UNLA0050023017794

Adrese: Strautnieki 1, Aronas pag., Madonas nov., LV-4847

 

Ja nepieciešams izrakstīt rēķinu, rakstīt uz jubelis.andris@gmail.com

 

Serviss sacensību centrā

WC, ēdināšana, medicīniskā palīdzība

 

Citi noteikumi

Katrs dalībnieks pats ir atbildīgs par savu veselības stāvokli un kārtības noteikumu ievērošanu.

Sacensībās dežūrēs mediķis, dalībniekiem pēc finiša būs pieejams dzeramais ūdens.

 

Piesakoties sacensībām, dalībnieks piekrīt, ka viņa personas dati (vārds, uzvārds) tiek publicēti starta protokolos un rezultātu sarakstā, kā arī dalībnieku var fotografēt un filmēt, un šie materiāli var tikt izmantoti mārketinga vajadzībām.

 


Lūgums stingri ievērot visus Latvijas valstī noteiktos ierobežojumus COVID-19 apkarošanai un ierobežošanai!

 

 

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .